ANBI

Nieuwe Hoop Familiekerk is een geregistreerd ANBI

(Algemeen Nut Beogende Instelling).

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor het vervullen van hun bestuurlijke taken.

De raad van toezicht bestaat uit:

  • S. Koetsier
  • R. R. Brugman
  • A. Tempelaar